Montáž ECOFLOOR

image_pdfimage_print

V současné době se uplatňují zejména dva základní způsoby použití topných okruhů a rohoží pro podlahové vytápění:

1) Poloakumulační vytápění – zalití topného okruhu nebo rohože do nosné vrstvy anhydritu nebo zabetonování do nosné vrstvy betonu.
– tento způsob je vhodný zejména pro hlavní vytápění rodinných domů a bytů.

Doporučujeme použití moderní technologie zalití anhydritem, hlavními výhodami jsou:

 • dokonale obtečení topných prvků a tím i zaručení jejich dlouhodobé životnosti
 • homogení materiál s výbornou tepelnou vodivostí
 • nižší potřebná tloušťka podlahy
 • rychlá realizace
 • zkrácení intervalu pro pokládku podlahové krytiny (možnost zapnutí a tím i započetí vysoušení podlahy po cca 7 dnech u anhydritu oproti 28 dnům u betonu)
 • srovnatelné pořizovací náklady oproti technologii betonováním, není potřeba armování, není nutno, nebo jen v minimální míře stěrkování povrchu
 • dobrá rovinnost povrchu
 • nemá tendenci k praskání
 • lze realizovat velké plochy bez nutnosti dilatací

 

2) Vytápění přímo pod dlažbu – umístění topného okruhu nebo rohože do vrstvy flexibilního lepidla přímo pod dlažbu.
– tento způsob se používá jako hlavní i doplňkové vytápění v koupelnách a jako doplňkové vytápění „pro pocit teplé dlažby“ v ostatních místnostech, velmi vhodné je použití doplňkové izolace F-BOARD pro zrychlení efektu „teplé dlažby“.

U doplňkového vytápění izolace F-BOARD až řádově zkracuje čas potřebný pro pocitové ohřátí podlahy, proto její použití dle zkušeností rozhodně doporučujeme.

 

Orientační výpočet vzdálenosti smyček topných okruhů:
vzdálenost smyček (cm) = čistá plocha pro položení okruhu (m2) / délka topné části okruhu (m)
*pro větší vzdálenosti smyček (cca 150mm a více) je potřeba vzdáledost smyček zvětšit o 5÷10%.

 

Upozornění: Tyto pokyny nenahrazují návod k použití, montáž může provádět pouze osoba s příslušným oprávněním, před pokládkou se podrobně seznamte s přiloženým návodem k použití (viz. také stránky výrobce).

Následující úkony jsou pouze informativní, je nutno je konzultovat s realizační firmou (případně je přímo provádí tato firma).

 

1) Poloakumulační vytápění

Montáž poloakumulačního systému do anhydritu o síle cca 50mm:

 • Na hydroizolovaný podklad se provede pokládka tepelné izolace (nad netopenými prostorami nebo rostlým terénem běžně doporučujeme polystyren o minimální tloušťce 100mm, případně minerální vatu).
 • Provede se upevnění dilatace od stěn (mirelon, polystyren, minerální vata) po obvodu plánované nosné vrstvy anhydritu.
 • Z PE folie vhodné tloušťky se slepí vodotěsná vana.
 • Fixace topných okruhů se provede plastovými příchytkami (katalog FENIX ČJK 1200000) nebo pomocí kvalitní úzké (například výrobce 3M, šířka do 10mm) lepící pásky v meandru ve správných roztečích smyček dle požadovaného výkonu. Je nutno dbát na celoplošné přifixování, aby nedošlo k vyplavání topného okruhu.
 • Fixace topných rohoží s provede vlastními samolepícími pásky rohože nebo plastovými příchytkami (katalog FENIX ČJK 1200000). Je nutno dbát na celoplošné přifixování, aby nedošlo k vyplavání topné rohože.
 • Mezi smyčky (cca do poloviny) topného okruhu nebo topné rohože se fixuje pružná ohebná trubka průměru 13÷16mm pro umístění podlahového čidla, vyvedená do krabice termostatu nebo prostorového čidla centrální regulace, která je uzavřena tak, aby do ní nemohl vniknout anhydrit. Konec trubky se umisťuje cca 500mm od stěny, trubka se nesmí křížit ani dotýkat topných částí okruhu nebo rohože.
 • Studený (netopný) konec nebo konce topného okruhu nebo rohože jsou vyvedeny do krabice termostatu nebo do krabice, kde je vyveden silový okruh topení z centrální regulace. Pozor, spojka mezi topnou částí okruhu nebo rohože a studeným koncem nesmí být umístěna v ohybu, ani jinak mechanicky namáhána.
 • Provede se měření odporu topného okruhu a unikajícího – rozdílového proudu, zapište do Záručního listu.
 • Provede se zalití anhydritové nosné vrstvy.
 • Opět se provede se měření odporu topného okruhu a unikajícího – rozdílového proudu, zapište do Záručního listu.
 • Topení lze zapnout nejdříve po 7 dnech od zalití anhydritu (zdroj: Aplikační manuál Morfico, na přesný údaj se informujte u Vašeho dodavatele anhydritu).

Montáž poloakumulačního systému do betonu o síle cca 60mm:

 • Na hydroizolovaný podklad se provede pokládka tepelné izolace (nad netopenými prostorami nebo rostlým terénem běžně doporučujeme polystyren o minimální tloušťce 100mm, případně minerální vatu).
 • Provede se upevnění dilatace od stěn (mirelon, polystyren, minerální vata) po obvodu plánované nosné vrstvy betonu.
 • Fixace topných okruhů se provede například fixačními pásky Grufast (katalog FENIX ČJK 4200013) nebo plastovými příchytkami (katalog FENIX ČJK 1200000) v meandru ve správných roztečích smyček dle požadovaného výkonu.
 • Fixace topných rohoží s provede vlastními samolepícími pásky nebo plastovými příchytkami (katalog FENIX ČJK 1200000).
 • Mezi smyčky (cca do poloviny) topného okruhu nebo topné rohože se fixuje pružná ohebná trubka průměru 13÷16mm pro umístění podlahového čidla, vyvedená do krabice termostatu nebo prostorového čidla centrální regulace, která je uzavřena tak, aby do ní nemohl vniknout beton. Konec trubky se umisťuje cca 500mm od stěny, trubka se nesmí křížit ani dotýkat topných částí okruhu nebo rohože.
 • Studený (netopný) konec nebo konce topného okruhu nebo rohože jsou vyvedeny do krabice termostatu nebo do krabice, kde je vyveden silový okruh topení z centrální regulace. Pozor, spojka mezi topnou částí okruhu nebo rohože a studeným koncem nesmí být umístěna v ohybu, ani jinak mechanicky namáhána.
 • Provede se měření odporu topného okruhu a unikajícího – rozdílového proudu, zapište do Záručního listu.
 • Provede se pokládka armovacích sítí (v případě, že jsou použity).
 • Provede se betonová nosná vrstva. Je nutno, aby byla betonová vrstva dostatečně zhutněná bez vzduchových bublin a dobře  zalila topný kabel. Je třeba použít plastifikátory. Při betonování je nutno postupovat se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k poškození topných kabelů.
 • Opět se provede se měření odporu topného okruhu a unikajícího – rozdílového proudu, zapište do Záručního listu.
 • Topení lze zapnout nejdříve po 28 dnech.

 

2) Vytápění přímo pod dlažbu

– pokládka topného okruhu

 • Podkladovou plochu očistěte a zbavte ostrých předmětů, a napenetrujte vhodným penetračním přípravkem.
 • V podkladovém materiálu vytvořte „kapsy“ pro uložení spojek topných částí.
 • Položený kabel zafixujte tak, aby se při nanášení tmelu nemohl posunout.
 • Mezi smyčky (cca do poloviny) topného okruhu proveďte drážku pro pružnou ohebnou trubku průměru 13÷16mm pro umístění podlahového čidla, která je vyvedená do krabice termostatu nebo prostorového čidla centrální regulace, uzavřete ji tak, aby do ní nemohlo vniknout lepidlo. Konec trubky se umisťuje cca 500mm od stěny, trubka se nesmí křížit ani dotýkat topných částí okruhu nebo rohože.
 • Studený (netopný) konec nebo konce topného okruhu vyveďte do krabice termostatu nebo do krabice, kde je vyveden silový okruh topení z centrální regulace. Pozor, spojka mezi topnou částí okruhu a studeným koncem nesmí být umístěna v ohybu, ani jinak mechanicky namáhána.
 • Proveďte proměření odporu topného okruhu a izolačního odporu, nebo unikajícího proudu a hodnotu zapište do Záručního listu.
 • Do Záručního listu zakreslete rozložení topného kabelu.
 • Flexibilním lepícím tmelem za pomocí hladké stěrky srovnejte podlahovou plochu (dbejte, aby jste ostrou hranou stěrky nepoškodili kabel).
 • Před položením dlažby opět proveďte měření topného okruhu a obě naměřené hodnoty zaznamenejte do Záručního listu.
 • Položte dlažbu

– pokládka topné rohože

 • Rohož rozviňte a upravte dle požadovaného tvaru vytápěné plochy, na podlaze vyznačte místo pro spojku a ukončení topné rohože. Rohož sviňte.
 • V podkladovém materiálu vytvořte „kapsy“ pro uložení spojek topných a netopných částí.
 • Podkladovou plochu očistěte, zbavte ostrých předmětů a napenetrujte vhodným penetračním přípravkem.
 • Topnou rohož rozviňte dle požadované vytápěné plochy.
 • Odstraňte ochranou vrstvu ze samolepících pásek a rohož přilepte k podkladu.
 • Mezi smyčky (cca do poloviny) topné rohože proveďte drážku pro pružnou ohebnou trubku průměru 13÷16mm pro umístění podlahového čidla, která je vyvedená do krabice termostatu nebo prostorového čidla centrální regulace, uzavřete ji tak, aby do ní nemohlo vniknout lepidlo. Konec trubky se umisťuje cca 500mm od stěny, trubka se nesmí křížit ani dotýkat topných částí okruhu nebo rohože.
 • Studený (netopný) konec nebo konce topné rohože vyveďte do krabice termostatu nebo do krabice, kde je vyveden silový okruh topení z centrální regulace. Pozor, spojka mezi topnou částí rohože a studeným koncem nesmí být umístěna v ohybu, ani jinak mechanicky namáhána.
 • Proveďte proměření odporu topného okruhu a izolačního odporu, hodnoty zapište do Záručního listu.
 • Flexibilním lepicím tmelem za pomocí hladké stěrky srovnejte podlahovou plochu (dbejte, aby jste ostrou hranou stěrky nepoškodili kabel).
 • Před položením dlažby opět proveďte měření topného okruhu a obě naměřené hodnoty zaznamenejte do Záručního listu.
 • Položte dlažbu.
 • Topnou rohož uveďte do provozu až po vytvrdnutí lepícího tmelu, dle doporučení výrobce tmelu.


 SKLADBY PODLAH

Poloakumulační podlahové vytápění s použitím topných rohoží ECOFLOOR®
 1. Nášlapná vrstva (dlažba, koberec, PVC, lamino)
 2. Podlahová (limitační) sonda v ochranné trubici (tzv.husí krk)
 3. Nosná betonová plovoucí deska
 4. Ocelová výztuž (tzv. Kari síť)
 5. Topná rohož (kabel) ECOFLOOR®
 6. Tepelná izolace
 7. Podklad (betonová deska)
Přímotopné podlahové vytápění s použitím topného kabelu ECOFLOOR®
 1. Nášlapná vrstva (keramická dlažba)
 2. Flexibilní lepící tmel
 3. Podlahová (limitační) sonda v ochranné trubici (tzv.husí krk)
 4. Topný kabel ECOFLOOR®
 5. Nosná betonová plovoucí deska
 6. Ocelová výztuž (tzv. Kari síť)
 7. Tepelná izolace
 8. Podklad (betonová deska)
Přímotopné podlahové vytápění s použitím topné rohože ECOFLOOR®
 1. Nášlapná vrstva (keramická dlažba)
 2. Flexibilní lepící tmel
 3. Topná rohož ECOFLOOR®
 4. Podlahová (limitační) sonda v ochranné trubici (tzv.husí krk)
 5. Nosná betonová plovoucí deska
 6. Ocelová výztuž (tzv. Kari síť)
 7. Tepelná izolace
 8. Podklad (betonová deska)
Přímotopné podlahové vytápění při rekonstrukcích s použitím topné rohože ECOFLOOR®
 1. Nášlapná vrstva (keramická dlažba)
 2. Flexibilní lepící tmel
 3. Topná rohož (kabel) ECOFLOOR®
 4. Podlahová (limitační) sonda v ochranné trubici (tzv.husí krk)
 5. Doplňková tepelná izolace F-BOARD (zkracuje dobu ohřevu)
 6. Flexibilní lepící tmel
 7. Původní podlaha (stará dlažba, beton)
Přímotopné podlahové vytápění s umístěním topné rohože ECOFLOOR® do anhydritu
 1. Nášlapná vrstva (dlažba, koberec, PVC, lamino)
 2. Podlahová (limitační) sonda v ochranné trubici (tzv.husí krk)
 3. Nosná anhydritová plovoucí deska
 4. Topná rohož (kabel) ECOFLOOR®
 5. Tepelná izolace
 6. Podklad (betonová deska)
 Doporučená skladba pro komunikace pojízdné vozidly
 1. Zpevněný povrch, např. zámková dlažba
 2. Čidlo vlhkosti (voda, sníh, led)
 3. Pískové lože zámkové dlažby
 4. Betonová deska (chrání topný kabel před zatížením vozidly)
 5. Topný kabel ECOFLOOR® MAPSV/MADPSP nebo rohož MST/MDT
 6. Pevný štěrkový podklad (makadam)
Doporučená skladba pro nepojízdné komunikace
 1. Zpevněný povrch, např. dlažba
 2. Čidlo vlhkosti (voda, sníh, led)
 3. Písková zásyp a podsyp kabelu
 4. Topný kabel ECOFLOOR® MAPSV/MADPSP nebo rohož MST/MDT
 5. Pevný štěrkový podklad (makadam)
Doporučený způsob pokládky topného kabelu ECOFLOOR® na schody
 1. Nášlapná vrstva (dlažba)
 2. Flexibilní lepící tmel
 3. Topný kabel ECOFLOOR®  ADPSV/MAPSV/MADPSP
 4. Schody
Vyhřívání fotbalového hřiště s použitím topných kabelů ECOFLOOR®
 1. Trávník
 2. Zásyp zeminou tl.cca 30cm
 3. Pískový podsyp cca 7cm (hutněný) a zásyp tl. cca 3cm
 4. Topný kabel ECOFLOOR®
  MAPSV/MADPSP nebo rohož MST/MDT (cca 20W/m, 100W/m², rozteč smyček kabelu 20cm)
 5. Srovnaný pevný podklad (rostlá zemina)