PENB – interaktivní návrh

Průkaz Energetické Náročnosti Budov – zjednodušený interaktivní návrh opatření pro splnění požadavku na spotřebu Neobnovitelné Primární Energie (NPE) u novostaveb rodinných domů.

Na stránkách výrobce FENIX byla publikována zajímavá pomůcka, která vám usnadní volbu opatření pro splnění podmínky Neobnovitelné Primární Energie při použití elektrického vytápění (například dozateplením nebo instalací rekuperace případně použitím krbových kamen jako doplňkového zdroje atd.)