Bezdrátová centralní regulace Watts

Do distribuce se dostává bezdrátová alternativa k „drátové“ centrální regulaci francouzského výrobce Watts. Jedná se o modulární systém s termostatem V22 a silovým akčním členem (spínačem) V23 nebo V25, případně podlahovým čidlem v každé místnosti, který je ovládán jednou centrální jednotkou V24. Takto koncipovaný systém je ideální zejména pro rekonstrukce a další instalace, při nichž je obtížné provádět rozvod vodiči.